МЕНИ

Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

JНМВ - СОФТВЕРИ, 30.06.2020.

 

JН - ОПРЕМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ-ICP, 26.06.2020.

 

JНМВ - УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, 22.06.2020.

 

JНМВ - ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА, 25.05.2020.

 

JНМВ - ОСИГУРАЊЕ, 17.03.2020.

 

JНМВ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, 11.02.2020.

 

JНМВ - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 22.01.2020.

 

JНМВ - СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, 22.01.2020.

 

ЈНМВ - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИОКАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И РАД НА ТЕРЕНУ, 17.01.2020.

 

ЈНМВ - НАБАВКА УСЛУГА ФИКСНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, 16.12.2019.

 

ЈН - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ –ЧАСОПИС “ТЕХНИКА“ ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА 2020. ГОДИНУ, 05.12.2019.

 

ЈН - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ –ЧАСОПИСИ „БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО“, „ПРАВНИ САВЕТНИК“ И „ ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА“ ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА 2020. ГОДИНУ, 05.12.2019.

 

ЈН - НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ – ЧАСОПИС „ИНФОРМАТОР“ ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА 2020. ГОДИНУ, 05.12.2019.

 

ЈНМВ - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ГЕОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ, 28.11.2019.

 

ЈНМВ - УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РЕЗУЛТАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА, 06.11.2019.

 

ЈНМВ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 27.09.2019.

 

ЈНМВ - УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, 26.07.2019.

 

ЈНМВ - СОФТВЕРИ, 22.07.2019.

 

ЈНМВ - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ, 28.06.2019.

 

ЈНМВ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, 21.06.2019.

 

ЈНМВ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ И МЕТАЛНЕ ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ, 20.06.2019.

 

ЈНМВ - ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ГЕОЛОШКИХ УЗОРАКА, 10.06.2019.

 

ЈНМВ - ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА, 24.05.2019.

 

ЈНМВ - ОСИГУРАЊЕ, 17.04.2019.

 

ЈНМВ - МАШИНА ЗА ИЗРАДУ ПРЕПАРАТА, 08.04.2019.

 

ЈНМВ - ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, 21.03.2019.

 

ЈНМВ - СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, 27.03.2019.

 

ЈН - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ, 13.02.2019.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике  BEWARE  Геолошки информациони систем Србије  WEBGIS за геологију и рударство  Јавне набавке  Укидање печата