Cir | Lat | Eng
  • Picture14
  • Picture3
  • Picture1
  • Picture4
  • Picture5
  • Picture6
  • Picture8
  • Picture9
  • Picture10
  • Picture17
Picture141 Picture32 Picture13 Picture44 Picture55 Picture66 Picture87 Picture98 Picture109 Picture1710


Misija sektora je da se doprinese zaštiti i unapređenju prirodne životne okoline.
Delatnost Sektora obuhvata široku problematiku geoloških istraživanja na svim vrstama nemetaličnih, metaličnih i energetskih mineralnih sirovina.
Osnovna svrha sektora, je definisanje uslova i mogućnosti zahvatanja i korišćenja podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja, flaširanja, turizma...