МЕНИ

Насловна » Документи » Правилници

Правилници

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о одржавању

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

Правилник о посебним мерама застите на раду на преради неметалних минерала службени гласник СРС број 2/83

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о потребном степену изучености инжењерско геолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама

Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем

Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2019.

 Врх стране
 Министарство рударства и енергетике  BEWARE  Геолошки информациони систем Србије  WEBGIS за геологију и рударство  Јавне набавке  Укидање печата