МЕНИ

Насловна » Геопортал » Библиотека » Публикована издања

Публикована издања

Посебна издања Геоинститута

1966, Милорад Теофиловић : ГЕОЛОШКИ САСТАВ И ТЕКТОНСКИ СКЛОП ПЛАНИНСКОГ КОМПЛЕКСА КОЗЈАК-НИЏЕ И СЕЛЕЧКА ПЛАНИНА

1968, Војислав Вујановић: МИНЕРАЛОГИЈА,ГЕОХЕМИЈА И ГЕНЕЗА СЕДИМЕНТНИХ МАНГАНСКИХ ЛЕЖИШТА ЈУГОСЛАВИЈЕ

1970, Војислав Вујановић: РЕТКИ МЕТАЛИ СА ПРОЦЕНОМ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ

1973, Надежда Крстић: БИОСТРАТИГРАФИЈА КОНГЕРИЈСКИХ СЛОЈЕВА ОКОЛИНЕ БЕОГРАДА НА ОСНОВУ ОСТРАКОДА са описом врста рода Амплоцyприс

1976,Слободан Вукашиновић: АНОМАЛНО МАГНЕТСКО ПОЉЕ И ГЕОЛОШКА ГРАЂА УНУТРАШЊИХ ДИНАРИДА

1986, Станимир Путник: МЕТАЛОГЕНИЈА БАКРА ЈУРСКЕ ДИЈАБАЗ-РОЖНАЧКЕ ФОРМАЦИЈЕ

1982, Вељко Омаљев: МЕТАЛОГЕНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УРАНСКОГ РУДИШТА ЖИРОВСКИ ВРХ

1983, Проф. Др Мирослав Марковић : ОСНОВИ ПРИМЕЊЕНЕ ГЕОМОРФОЛОГИЈЕ

1984, Радуле Поповић: МЕТАЛОГЕНИЈА МЕТАМОРФИКУМА ДРИНСКЕ ОБЛАСТИ (западна Србија)

1987, Вељко Омаљев: ГЕОХЕМИЈСКО ПОЉЕ

1989, Радуле Поповић: ГЕОЛОГИЈА ЗАПАДНЕ МАКЕДОНИЈЕ ( Прекамбрија и палеозоик )

1990, Антоније Антоновић: РАДИОАКТИВНОСТ У ПРИРОДИ значај за истраживања у геологији

1995, Милан Милојевић: АЕРОГАМАСПЕКТРОМЕТРИЈА Примена у геологији и екологији

1995,Слађан Тимотијевић: МЕТАЛОГЕНЕТСКО ПРОГНОЗИРАЊЕ ЛЕЖИШТА БОКСИТА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ;

1995, Вељко Омаљев: ОРГАНИЗАЦИЈА МАТЕРИЈЕ И РАСПОДЕЛА ГЕОЛОШКИХ ПОПУЛАЦИЈА;

1995, Радуле Поповић: ГВОЖЂЕ И МАНГАН ЗАПАДНЕ МАКЕДОНИЈЕ (Металогенетске епохе и рудна лежишта)

1995, Дамњан Протић: МИНЕРАЛНЕ ТЕРМАЛНЕ ВОДЕ СРБИЈЕ

1996, М.Д.Димитријевић,ед.:ГЕОЛОГИЈА ЗЛАТИБОРА

1996,Радуле Поповић: ОБОЈЕНИ, РЕТКИ И РАДИОАКТИВНИ МЕТАЛИ ЗАПАДНЕ МАКЕДОНИЈЕ (металогенетске епохе ирудне појаве

1997, Проф. Др. Александар Грубић и Др. Тудор Берза : GEOLOGI OF DJERDAP AREA

2001, Слађан Тимотијевић: КРЕДНИ БОКСИТИ СРБИЈЕ

2001, Милосав Симић: МЕТАЛОГЕНИЈА ЗОНЕ МАЧКАТИЦА БЛАГОДАТ-КАРАМАНИЦА

2005, Милосав Симић: ЛЕЖИШТА ИПОЈАВЕ МОЛИБДЕНА У СРБИЈИ

2005, Слађан Тимотијевић: ГЕОЛОГИЈА И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ТОПЛИЧКОГ НЕОГЕНОГ БАСЕНА И ЊЕГОВОГ ОБОДА

2006, Радуле Поповић: Metallogeny of Murgul and Surroundings (Artvin,Hopa,Maradit)Northeastern Turkey


Радови Геоинститута

Књига 1

Књига 2

Књига 3

Књига 4

Књига 5

Књига 6

Књига 7

Књига 8

Књига 9

Књига 10

Књига 11

Књига 12

Књига 13

Књига 14

Књига 15

Књига 16

Књига 17

Књига 18

 

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа