МЕНИ

Насловна » Документи » Сарадња са ЈЛС- Клизишта

СВИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Обавештавамо вас да је у оквиру Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2022 годину, планирана реализација истраживања по пројекту „Успостављање сарадње са јединицама локалне самоуправе у циљу евидентирања клизишта и припреме пројектних задатака инжењерскогеолошких истраживања за санацију клизишта“.

Циљ истраживања у оквиру наведеног пројекта је повезивање са свим јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије које имају проблем са клизиштима, одронима, осипањима и др.

С тим у вези, а узимајући у обзир надлежност прописану чланом 14. став 3. Закона о рударству и геолошким истраживањима, Завод је донео Процедуру за успостављање сарадње са јединицама локалне самоуправе у циљу евидентирања клизишта и припрему пројектног задатка инжењерскогеолошких истраживања за санацију клизишта и Упутство за попуњавање обрасца за пријаву штете.

Наведена процедура и упутство објављени су на интернет презентацији Геолошког завода Србије: https://www.gzs.gov.rs/.

Очекујемо добру и успешну сарадњу.

 1. Процедура за успостављање сарадње са јединицама локалне самоуправе у циљу евидентирања клизишта и припреме пројектног задатка инжењерскогеолошких истраживања за санацију клизишта

 2. - Образац 1- Захтев за евидентирање клизишта јединице локалне самоуправе
  - Образац 2- Захтев за израду пројектног задатка санације појаве нестабилности

   

 3. Упутство за попуњавање обрасца за пријаву штете

 4. - Прилог 1- Подела појава нестабилности према типу (механизму) кретања
  - Прилог 2 - Начин кретања клизишта
  - Прилог 3 -Облик клизишта и димензије
  - Прилог 4 - Нагиб падина
  - Прилог 5- Образац за пријаву штете

 

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа