МЕНИ

Насловна » Документи » Правилници

Правилници

ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2023. годину

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем

Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2020. годину

Правилник о категоризацији и класификацији подземних вода

Правилник о критеријумима за одређивање потенцијалних подручја

Правилник о садржини завршног извештаја и годишњег извештаја о резултатима геолошких истраживања

Правилник о условима критеријумима и садржини пројеката за све врсте грађевинских истраживања

Правилник о накнади трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада

Правилник о начину на који се у Геолошком заводу Србије спроводе набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о одржавању

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

Правилник о посебним мерама застите на раду на преради неметалних минерала службени гласник СРС број 2/83

Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине

Правилник о потребном степену изучености инжењерско геолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама

Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем

Правилник о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2019.

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Геолошком заводу Србије

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

 Врх стране
  Министарство рударства и енергетике BEWARE GeoEra GeoEra Геопарк Ђердап Геолошки информациони систем Србије WEBGIS за геологију и рударство Јавне набавке Јавни тендери Важне везе Укидање печата еУправа